Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta

Nemcovej 32, 040 01 Košice, Slovensko


Kontaktná osoba: Ing. Mojmír Prídavok, PhD.

Email: mojmir.pridavok@tuke.sk

Telefón: +421 55 602 2476